DR NavCentrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace

Sídlo: Slezská 164, Bohumín - Starý Bohumín, 735 81

IČ: 48806145

 

 

 

     Sociální služby poskytované naší organizací jsou v roce 2018 podpořeny z dotačního Programu na podporu poskytování sociáních služeb pro rok 2018 financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, schváleném radou kraje usnesením č.20/1861 ze dne 12.9.2017.

 

logo std

 

Služba Sociálně terapeutických dílen je financována prostřednictvím projektu:

Podpora služeb sociální prevence 2

   Sociálně terapeutické dílny jsou v letech 2017 – 2019 podpořeny účelovou dotací z dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence", o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 110/8525 ze dne 22. 9. 2016.

 


 

Nabídka prodeje mechanicky polohovatelných pečovatelských lůžek s příslušenstvím

 


 

Hlavní činnost

   Poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování akultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících.

 

Jsme členy

Datum vzniku

   1. září 1993 usnesením městského zastupitelstva č. 194/22 vznikl Ústav sociální péče Domovinka - příspěvková organizace zápis v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 63

   13. září 2006 usnesením městského zastupitelstva č. 383/31 a Dodatkem č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Bohumín se změnil název organizace na Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace
   registrace služeb 8. srpna 2007