DR NavCentrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace

Sídlo: Masarykova 365, Bohumín - Nový Bohumín, 735 81

IČ: 48806145

 

 


 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ CESMÍNA

OD 19. 6. 2020

(více zde)

 


      Sociální služby poskytované naší organizací jsou v roce 2019 podpořeny z dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaném z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu, schváleném radou kraje usnesením č. 46/4123 ze dne 11.9.2018.

 

logo std

 

Služba Sociálně terapeutických dílen Klíček je v letech 2020 a 2021 financována prostřednictvím projektu:

Podpora služeb sociální prevence 3

   Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

Město Bohumín v roce 2019, formou schváleného příspěvku z rozpočtu města, podporuje služby poskytované Centrem sociálních služeb Bohumín, p.o.

 Logo bohumn

 


 

Oznámení o změně sídla společnosti

 


 

Hlavní činnost

   Poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování akultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících.

 

Jsme členy

Datum vzniku

   1. září 1993 usnesením městského zastupitelstva č. 194/22 vznikl Ústav sociální péče Domovinka - příspěvková organizace zápis v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 63

   13. září 2006 usnesením městského zastupitelstva č. 383/31 a Dodatkem č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Bohumín se změnil název organizace na Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace
   registrace služeb 8. srpna 2007