DR NavPovinně zveřejňované dokumenty:

Schválený rozpočet organizace na rok 2017

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018, 2019

 

Denní stacionář Domovinka:

 

Osobní asistence:

 

Pečovatelská služba:

 

Sociálně terapeutické dílny Klíček:

 

Domov pro seniory:

 

Žádost o poskytování sociální služby v domově pro seniory