DR Nav 

     logo msk

Sociální služby poskytované naší organizací jsou v roce 2018 podpořeny z dotačního Programu na podporu poskytování sociáních služeb pro rok 2018 financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, schváleném radou kraje usnesením č.20/1861 ze dne 12.9.2017.

 

DOMOV CESMÍNA

domov pro seniory

 

Místo poskytování služby

Domov Cesmína

Slezská 23, Starý Bohumín
735 81 Bohumín

 

Kontakty

Vedoucí domova pro seniory: Bc. Katrin Mitopulu

Telefon: 596 012 841

Mobil: 605 717 311

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Sociální pracovnice: Martina Švagříková, DiS.

Mobil: 734 788 659

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Časový rozsah poskytování služby

Služba je poskytována nepřetržitě, 24 hodin denně.


Poslání služby

Domov Cesmína poskytuje pobytovou sociální službu pro seniory, která vychází z potřeb uživatele, jeho schopností a možností, s přihlédnutím k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Pracovníci Domova Cesmína poskytují uživateli služby přiměřenou pomoc a podporu tak, aby byla zachována a udržená v co největší míře samostatnost uživatele nebo došlo k rozvoji jeho samostatnosti či znovunabytí těchto schopností.

Pracovníci Domova Cesmína motivují uživatele k činnostem, které ho budou podporovat v jeho psychické a fyzické pohodě, nepovedou k jeho závislosti na službě a budou posilovat jeho místo v běžném životě nejen v zařízení, ale zároveň ve společnosti tak, aby z ní nebyl vyčleněn.

 


Cíle služby

1. Poskytnout uživateli jistotu, že se mu dostane potřebné podpory a pomoci v činnostech, které organizace zajišťuje.

2. Poskytovat podporu v takovém rozsahu, která uživatele motivuje k udržování soběstačnosti a nezávislosti.

3. Vytvářet podmínky, aby byl život uživatele důstojný a aby se uživatel s podporou služby cítil bezpečně a spokojeně.

4. Podporovat rodinné a osobní vztahy uživatele a jeho zapojení do společnosti.

 

 


Zásady poskytování služeb

· Slušnost

· Trpělivost

· Odbornost

· Spolupráce

· Pozitivní přístup

· Individuální přístup

· Důstojnost a ochrana práv

· Podpora k nezávislosti a samostatnosti

 

 


Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba určena)

Službu v podmínkách Domova Cesmína poskytujeme osobám od 65 let věku, mužům i ženám, se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Ve výjimečných případech může být sociální služba poskytnuta i osobám mladším (od 50 let věku), pokud z důvodů snížené soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a využití služby neprohloubí jejich nepříznivou situaci uživatele či nesníží možnosti jejich sociálního začlenění.

 

 

Službu v podmínkách našeho zařízení nemůžeme poskytovat osobám

 • které vyžadují poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • s akutním infekčním onemocněním
 • s těžkou a hlubokou mentální retardací
 • které z důvodů chronického duševního onemocnění potřebují specifickou podporu domova se zvláštním režimem, např. z důvodů:

  -        duševního onemocnění (např. schizofrenie, psychózy a poruchy osobnosti)

  -        Alzheimerovy demence, alkoholové demence a jiných typů demencí

  -        závislosti na alkoholu, drogách nebo jiných návykových látkách

 • kterým byla poskytovatelem v době kratší než 6 měsíců vypovězena Smlouva o poskytování sociálních služeb z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Dokumenty: