DR Nav 

     logo msk

Sociální služby poskytované naší organizací jsou v roce 2019 podpořeny z dotačního Programu na podporu poskytování sociáních služeb pro rok 2019 financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, schváleném radou kraje usnesením č.46/4123 ze dne 11.9.2018.

 

DOMOV CESMÍNA

domov pro seniory

 

Místo poskytování služby

Domov Cesmína

Slezská 23, Starý Bohumín
735 81 Bohumín

 

Kontakty

Vedoucí domova pro seniory: Bc. Katrin Mitopulu

Telefon: 596 012 841

Mobil: 605 717 311

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Sociální pracovnice: Martina Švagříková, DiS.

Telefon: 596 012 841

Mobil: 734 788 659

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Časový rozsah poskytování služby

 • Služba je poskytována v nepřetržitém provozu celoročně, s ohledem na časovou dotaci jednotlivých pracovních pozic.
 • Individuální časový plán služby je s uživatelem sjednán v rámci individuálního plánování služby.
 • Služba neposkytuje uživatelům nepřetržitý osobní dohled pracovníka.

 

Kapacita služby: 58 uživatelů


Poslání služby

Domov Cesmína poskytuje pobytovou sociální službu pro seniory. Podpora a péče vychází z individuálních potřeb uživatelů, z jejich schopností, možností a z aktuálního zdravotního stavu.

Pracovníci Domova Cesmína poskytují uživatelům služby přiměřenou pomoc a podporu tak, aby byla v co největší míře zachována a udržena jejich samostatnost a soběstačnost nebo došlo k rozvoji či znovunabytí jejich schopností a dovedností.

Pracovníci Domova Cesmína motivují uživatele k činnostem, které podporují jejich aktivitu, psychickou a fyzickou pohodu, vedou k nezávislosti na službě a posilují místo každého uživatele v běžném životě – ve společenství Domova Cesmína, v rodině i ve společnosti.

 

Cíle služby

 1. Poskytovat uživatelům potřebnou podporu a pomoc při zajištění péče o jejich osobu prostřednictvím činností, které služba zajišťuje.
 2. Poskytovat podporu a pomoc pracovníků v takovém rozsahu, která uživatele motivuje k udržování soběstačnosti a nezávislosti.
 3. Zajistit uživatelům důstojné prostředí a zacházení.
 4. Vytvářet podmínky, aby se uživatelé s podporou služby cítili bezpečně a spokojeně.
 5. Podporovat rodinné a osobní vztahy uživatelů a jejich zapojení do běžného života společnosti.

 

 
Zásady poskytování služeb

· Slušnosti

· Trpělivosti

· Odbornosti

· Spolupráce

· Individuální přístup

· Důstojnosti a ochrana práv

· Podpora k nezávislosti a samostatnosti

 


Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba určena)

Službu, v podmínkách Domova Cesmína, poskytujeme osobám od 65 let věku, mužům i ženám, se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou např. nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí osob nebo prostřednictvím jiné sociální služby.

Přednostně je služba poskytována osobám s trvalým pobytem na území města Bohumína.

Ve výjimečných případech může být sociální služba poskytnuta i osobám mladším (od 50 let věku), pokud z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a využití služby neprohloubí jejich nepříznivou situaci uživatele či nesníží možnosti jejich sociálního začlenění.

 

Službu v podmínkách Domova Cesmína nemůžeme poskytovat osobám

 • které vyžadují poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • s akutním infekčním onemocněním
 • s těžkou a hlubokou mentální retardací
 • které mají specifické potřeby a potřebují podporu domova se zvláštním režimem, např. z důvodů:

  -    chronického duševního onemocnění (např. schizofrenie, psychózy, poruchy osobnosti)

  -    Alzheimerovy demence, alkoholové demence a jiných typů demencí

  -    závislosti na alkoholu, drogách nebo jiných návykových látkách

 • kterým byla poskytovatelem v době kratší než 6 měsíců vypovězena Smlouva o poskytování sociálních služeb z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Dokumenty: