Stravování

 

Uživatelé si volí formu a způsob stravování dle svých individuálních potřeb, s právem rozhodnout se, zda a které druhy nabízených jídel budou od poskytovatele odebírat.

 

Stravování je zajišťováno celodenně dodavatelsky, v rozsahu tří hlavních jídel (snídaně, oběd a večeře) a jednoho doplňkového jídla (odpolední svačiny), zejména v dietách – racionální, diabetické, šetřící, diabetické šetřící a dalších individuálních dietách.

 

Dodavatelem celodenní stravy pro Domov Cesmína je Bohumínská městská nemocnice, a.s.

 

Stravování probíhá obslužnou formou ve společných prostorech Domova Cesmína nebo v pokojích uživatelů. Řídí se vnitřními pravidly pro stravování. V případě potřeby může uživatel využívat poradenství při výběru stravování formou konzultací s úsekovou sestrou, nutriční terapeutkou nebo praktickým lékařem.

 

Uživatelé mají možnost připravovat si v Domově Cesmína vlastní stravu ve společných kuchyňkách za podmínky, že tím nenaruší přípravu a vydávání stravy uživatelům, kteří tuto odebírají od poskytovatele.