DR Nav 

Osobní asistence

 

     logo msk

 

   Sociální služby poskytované naší organizací jsou v roce 2018 podpořeny z dotačního Programu na podporu poskytování sociáních služeb pro rok 2018 financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, schváleném radou kraje usnesením č.20/1861 ze dne 12.9.2017.

 

Poslání služby:

   Osobní asistence je terénní službou poskytovanou občanům města Bohumína a příměstských částí, která usiluje o zachování soběstačnosti seniorů a lidí se zdravotním postižením v tíživé sociální životní situaci v jejich domácím prostředí. Prostřednictvím našich služeb se snažíme umožnit lidem na základě individuální podpory zachovat přirozené sociální vazby, žít důstojný život se svými blízkými a být součástí místního společenství.

 

Působnost:

   Osobní asistence je poskytována občanům města Bohumína a příměstských částí. Službu osobní asistence lze poskytnout v případě volné kapacity také v okolních obcích do 5 km od hraničního území Bohumína a jeho příměstských částí. Tato služba pro okolní obce není garantována.

 

Cíle služby:

   Cílem je umožnit člověku v obtížné sociální životní situaci žít v důstojných podmínkách, které se nejvíce podobají způsobu, kterým žil doposud a přispět ke kompenzaci ztráty činnosti a aktivity způsobených zdravotním postižením, věkem nebo chronickým onemocněním.

 

 

Kontakty

 

 

Služba je dostupná:

 • telefonicky na telefonním čísle 596 015 752, 731 130 691
 • osobně v kanceláři OA, Na Chalupách 121, 735 52 Bohumín (budova je umístěna poblíž centra Bohumína s městskou hromadnou dopravou – poblíž zastávka autobusu)  

Zásady pro poskytování osobní asistence 

 • Individuální přístup k uživateli - K uživateli se přistupuje individuálně dle jeho schopností a možností, s respektováním lidské důstojnosti každého uživatele.
 • Podpora a nezbytná míra péče - Poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, které zvládne s pomocí osobní asistence.
 • Podpora uživatele při vlastním rozhodování - Posilování sebevědomí a sebeurčení uživatelů tak, aby dokázali vyjádřit své potřeby, přání a názory, dokázali se sami rozhodovat.
 • Budování partnerského vztahu - Vztah mezi osobním asistentem a uživatelem je postaven na spolupráci a partnerství. 

Místo poskytované služby

   Osobní asistence je terénní služba určena občanům města Bohumína a příměstských částí, která se poskytuje v jejich přirozeném sociálním prostředí a při činnostech, které potřebují.

Cílová skupina

   Osobní asistence je určena lidem od 19 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

V této skupině uživatelů jsou zahrnuty osoby, které tuto sociální službu reálně potřebují:

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s menálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s chornicky duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři

Osobní asistence může odmítnout zájemce pokud:

 • Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.
 • Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • Osoba je v nekompenzovaném stavu závislosti.

Osobní asistence není poskytovaná osobám, které tuto službu reálně nepotřebují.

Časový rozsah služby

   Služba osobní asistence je poskytována uživatelům po celou dobu kalendářního roku bez časového omezení na základě předem dohodnutého rozsahu.

   Služba osobní asistence je v pracovní dny realizována v době od 6:00 do 18:00 hod., jinak bez časového omezení s ohledem na individuální potřeby uživatele a kapacitu služby.

   Minimální časová jednotka čerpané služby činí 1 hodinu.

Dokumenty