DR Nav 

Sociálně terapeutické dílny Klíček

 

logo std

20190426 124046 resized

 Služba Sociálně terapeutických dílen Klíček je v letech 2020 a 2021 financována prostřednictvím projektu

Podpora služeb sociální prevence 3

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.


 

Poslání

Posláním sociálně terapeutických dílen Klíček v Bohumíně je poskytovat osobám s mentálním, zdravotním, tělesným, sluchovým nebo kombinovaným postižením aktivizační a pracovní programy s cílem podpory při vytváření pracovních a sociálních dovedností směřujících k posílení jejich šance pro samostatnější život.

 

Charakteristika 

Poskytování služby v oblasti sociální prevence osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení formou aktivizačních a pracovních programů s cílem podpory při vytváření pracovní návyků a dovedností. Zařízení je určeno osobám s mentálním, zdravotním, tělesným, sluchovým nebo kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, které nejsou vzhledem ke svému postižení umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

 

Cíl

 • získání, rozvoj a udržení již získaných schopností uživatelů v oblasti manuální zručnosti a pracovních dovedností (řemeslné a pracovní techniky)
 • získání, rozvoj nebo obnovení, případně udržení schopnosti uživatelů v oblasti sociálních dovedností (zvládání péče o vlastní osobu a domácnost, komunikace), uživatel připravený na samostatný život (např. chráněné nebo podporované bydlení)
 • navázání nových kontaktů s vrstevníky, a integrace do společnosti
 • získání pracovních návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu (psychické a sociální kompetence), případně následné uplatnění uživatelů na trhu práce (např. chráněné dílny)

Kontakty

Adresa: Centrum sociálních služeb Bohumín, p. o., Masarykova 365, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín

Ředitelka: Ing. Petra Chalupová

Telefon: 596 092 515, 731 130 725

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vedoucí sociálně terapeutických dílen: Bc. Jindřiška Kučová

Telefon: 596 092 500,731 130 726

 

Zásady poskytované sociální služby

 • Individuální přístup k uživateli

K uživateli se přistupuje individuálně dle jeho schopností, znalostí a možností, s respektováním jeho lidské důstojnosti

 • Zapojování uživatele do spolurozhodování

Posilování sebevědomí a sebeurčení uživatelů tak, aby dokázali vyjádřit své potřeby, přání a názory, dokázali se sami rozhodovat

 

Místo a čas poskytované služby:

 • Místo poskytované služby: Masarykova 365, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín
 • Odloučené pracoviště: Jateční 149, 735 81 Bohumín

 

Provozní doba:
Pondělí – Pátek od 07:00 do 15:00  mimo státem uznávaných svátků

Kapacita:
26 uživatelů

 

Cílová skupina

Zařízení je určeno osobám s mentálním, zdravotním, tělesným, sluchovým nebo kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, které nejsou vzhledem ke svému postižení umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Nabídka pracovních činností

 • tkalcovská a textilní dílna
 • kutilská dílna
 • pěstitelství
 • košíkářská dílna
 • keramická dílna
 • cvičný byt
 • tvořivá dílna
 • pojízdná kavárna "Kafe Klíček"

 

Činnosti související s integrací do veřejného života a společnosti

 • sportovní a kulturní akce
 • aktivizační činnosti dle aktuální nabídky

 

Dlouhodobé a strategické cíle STD

 •  Pracovat na zvyšování kvality poskytované péče.
 •  Pravidelně aktualizovat pravidla a metodiky k naplňování standardů kvality sociálních služeb.
 •  Posun uživatelů Sociálně terapeutických dílen do pracovního procesu.
 •  V rámci komunitního plánování iniciovat potřebnost chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením ve městě Bohumíně a spolupracovat v rámci realizace nové služby pro tuto cílovou skupinu.
 •  Získání bezbariérových prostor pro poskytování služby

 

Krátkodobé cíle STD

 •  Revidovat standardy kvality na základě nápravných opatření vzešlých z inspekce kvality poskytování sociální služby v STD
 •  Zajistit podporu pracovníků v sociálních službách v rámci vyžádaných supervizí.
 •  Zajistit podporu pracovníků v rámci vzdělávání

Dokumenty a odkazy: