Nadační fond „PŘES KALUŽE“ byl založen 22. dubna 2011 za účelem podpory a rozvoje duchovních a humanitárních hodnot, ochrana lidského zdraví a lidských práv, podpora vzdělávání v sociální oblasti a rovněž podpora kultury, která je spojená se životem handicapovaných.

  

     V souladu s výše uvedeným účelem je poskytování nadačních příspěvku Nadačního fondu zaměřeno zejména na tyto oblasti:

 

1. Nadační fond handicapovaným:

- podpora organizací, které poskytují služby lidem se zdravotním handicapem, zejména dospělým,

- pomoc a podpora při budování chráněného bydlení handicapovaným dospělým,

- podpora a realizace programů na využití volného času a rozvíjení talentu osob s handicapem,

- podpora vzdělávání pracovníků v oblasti péče o handicapované.

 

2. Nadační fond sportovcům:

- podpora sportovních aktivit zaměřené na handicapované.

 

3. Nadační fond kultuře:

- příspěvky na významné kulturní projekty spojené se životem handicapovaných.

 

4. Nadační fond potřebným:

- příspěvky na charitativní, humanitární a sociální pomoc.